Průvodce Šumavou 

 
V rámci NP Šumava jsou pro Vás připraven projekt "Průvodci divočonou".
 

Projekt „Průvodci divočinou" v roce 2016 proběhl již devátou sezónu. Do šumavské divočiny můžete podnikat výpravy již od roku 2008.

Jedná se o návštěvu nejrozsáhlejších území v Národním parku Šumava, které dodnes zůstaly domovem velkých zvířat, která odjinud byla lidskou civilizací již vytlačena. Vyskytuje se zde volně rys, tetřev, jelení zvěř, tetřívek a mnoho dalších vzácných živočichů a samozřejmě i rostlin. Aby na Šumavě zůstala i pro příští generace zachována, tak je nutné ponechat co nejrozsáhlejších území bez ovlivňování člověka. V národním parku jsou za tímto účelem vymezeny I. zóny, kde je vstup omezen jen na řídkou síť značených stezek anebo se zde trasy vůbec nevyskytují. (Celkem tvoří pouze 13% území národního parku přísně chráněné I. zóny.) Při „výpravách za divočinou" má možnost nahlédnout do šumavského domova divokých zvířat z pochopitelných důvodů pouze omezený počet lidí.

V roce 2016 byl připraven vycházkový kalendář poznávacích doprovodů 
s průvodcem do 12 oblastí Národního parku Šumava po celkem 17 rozličných trasách. Navíc jste se mohli zúčastnit 6 dvoudenních výprav za poznáním dvou národních parků! V CHKO Šumava bylo připraveno 10 různých tras do 9 přírodně cenných a za návštěvu s průvodcem stojících oblastí.

V roce 2016 proběhlo celkem 137 výprav, 6 jich bylo stornováno kvůli nedostatečnému počtu účastníků.

 

   Pro zájemce můžeme připravit poznávací výlet anebo celý pobyt na Šumavě na míru podle přání, fyzické zdatnosti, případně s Vámi vybrané výlety realizovat. Naše zaměření je na celou Šumavu včetně Bavorské části. Služby průvodců lze využít především pro výlety mimo značené cesty do II. zóny národního parku např. okolí Křemelné. 

Pro tyto potřeby využíváme následující mapy: https://eshop.geodezieonline.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=147

Bonus: plánování výletů pro naše hosty zdarma.

 

 

Cena za průvodce

Většina průvodců nabízí rúznorodé doprovody za úplatu. Výše honoráře pro průvodce závisí na Vaší vzájemné dohodě. Orientační ceny jsou cca 300 Kč/hod, celý den od 1.800 Kč. Výklad v anglickém jazyce stojí asi o polovinu více. (Berte v úvahu, že platíte nejen samotný doprovod, ale i jeho organizaci a dost často i přípravu, v rámci níž si trasu průvodce musí projít pro seznámení s aktuálním stavem!)  Dalšími hledisky jsou: velikost skupiny, doprava k výchozímu místu a vzdálenost od místa ukončení výpravy, náročnost přípravy a nezbytné výdaje (telefon, jízdné, apod.).